Effectief communiceren en samenwerken m.b.v. DiSC Voorkeurgedragstijlen

Doel
Het doel van de training is de effectiviteit op het werk verhogen. Je bewuster laten nadenken over wie je bent, hoe je in elkaar zit en hoe je eigen gedrag anderen beïnvloedt.

Programma
Theorie en praktische oefeningen worden afgewisseld om inzichtelijk te maken welke voorkeurgedragstijlen bij jezelf en de mensen in je omgeving aanwezig zijn. Naast uitleg over de DiSC persoonlijkheidsprofielen wordt in de training je eigen DiSC persoonlijkheidsprofiel gemaakt en besproken. Door het opstellen van een eigen actieplan wordt dit gelijk praktisch toepasbaar.

Werkvormen:
plenaire uitleg, subgroepen / intervisie, oefening,  rollenspelen, simulaties, videomateriaal, inventariseren en simuleren van lastige praktijksituaties.