Optimaal samenwerken met de Teamrollen van Belbin

Samenwerken moet je willen, kunnen en durven!

Doel
In deze training leer je te kijken naar en gebruik te maken van je talenten. Met behulp van de Teamrollen van Belbin ontwikkel je competenties in relatie tot werken met of in een team. Na het volgen van de training weet je:

  • je talenten en ben je bewust van je kwaliteiten en valkuilen
  • talenten van anderen in te schatten en daar op aan te sluiten
  • met groepen op effectieve wijze tot besluitvorming te komen

Voorbereiding
Als voorbereiding op de training vul je een 360º feedbacktest in. Deze test bestaat uit twee onderdelen:

  1. een zelfperceptievragenlijst die door jezelf wordt ingevuld
  2. een observatoren-vragenlijst die door anderen voor je wordt ingevuld

De eigen invulling en de beelden van observatoren tezamen bepalen de teamrollen van jezelf. Een mooie manier om je zelfbeeld en hoe je overkomt op anderen te onderzoeken.

Programma
Theorie en praktische (samenwerkings)oefeningen worden afgewisseld om inzichtelijk te maken welke verschillende kwaliteiten er bij jezelf en in een team aanwezig zijn. Daarnaast wordt met behulp van het BBOB model uitgelegd hoe besluitvorming in teams bevorderd kan worden om het in- en externe werkproces (met bijv. andere teams) te optimaliseren.

De rode draad in de training is de terugkoppeling van de testresultaten van de 360º feedbacktest  Elke deelnemer krijgt  zijn eigen individuele rapport met zijn/ haar talenten.