Training Teamrollen van Belbin

image4Hoe komt het toch dat veel teams zich weliswaar een team noemen maar nauwelijks echt samenwerken? Wat is het waardoor zoveel managers doodmoe worden van leidinggeven aan een team ondanks alle training en opleiding die er voor handen is? En wat maakt dat de meeste teamleden zich vooral ergeren aan elkaar en aan de manier waarop een ander hun werk verricht, in plaats van elkaars talent echt te benutten?

Inzicht in de talenten in het team staat aan de basis voor een goede samenwerking. In deze training van haal ik de talenten (en bijbehorende valkuilen) van elk teamlid naar boven. Ik breng teamleden met elkaar in gesprek over persoonlijke effectiviteit, samenwerking en de resultaten die zij behalen. Naast persoonlijke inzichten is er ook ruim aandacht voor een teamanalyse. De teamrollen van Belbin zijn een prachtige tool om de dynamiek, sterke punten en valkuilen van een team in kaart te brengen. Ik koppel deze analyse aan de dagelijkse praktijk en maak concrete afspraken die het team direct een stap verder helpen. Deze training is voor teams die inzicht willen krijgen in hun talenten en concrete handvatten willen om effectiever te functioneren.

Doel

In deze training van Belbin leer je te kijken naar en gebruik te maken van je talenten. Met behulp van de Teamrollen van Belbin ontwikkel je competenties in relatie tot werken met of in een team. Na het volgen van de training weet je:

  • je talenten en ben je bewust van je kwaliteiten en valkuilen;
  • talenten van anderen in te schatten en daar op aan te sluiten;
  • met groepen op effectieve wijze tot besluitvorming te komen.

Onderwerpen

In de training zelf wordt op een praktische manier kennis gemaakt met de teamrollen van Belbin. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe zien de individuele teamrollen er precies uit en wat kan een team en jezelf ermee?
  • Wat betekenen deze rollen voor de samenwerking en communicatie?
  • Wat zijn de kwaliteiten en valkuilen van de verschillende teamrollen?
  • Hoe kan een team meer gebruik maken van de onderlinge verschillen?
  • Welke teamrollen herken je in je team?
  • Hoe begrijp je elkaar beter en sluit je onderling beter op elkaar aan?
  • Hoe beïnvloeden de teamrollen het functioneren van een team?

Theorie en praktische (samenwerkings)oefeningen worden afgewisseld om inzichtelijk te maken welke verschillende kwaliteiten er bij jezelf en in een team aanwezig zijn.

Aanvullende informatie over Teamrollen van Belbin is te vinden op: www.interplace.nl

image5